Avizare PSI-cerinta C.U.

Avizare si autorizare PSI (Prevenirea şi Stingerea Incendiilor)

INFORMATII GENERALE COMPLETE:

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV >http://isubif.ro/local/avizare-autorizare-securitate-la-incendiu/

Ultimele reglementari legislative / 2016 si normele metodologice de aplicare: ORDIN nr. 129 din 25 august 2016

LISTA cu DOCUMENTELELE NECESARE AVIZARII PSI

1. Cerere tip (imaginea anexata) > 2 exemplare (valabila in ianuarie 2016)
– pentru persoane juridice: semnate de persoana autorizata sa reprezinte firma (administrator, director, imputernicit) si stampilata
– persoana care depune dosarul trebuie sa aiba imputernicire din partea firmei pentru depunerea documentatiei
– avizul se primeste de regula prin posta; daca doriti sa ridicati personal, trebuie sa aveti imputernicire din partea firmei pentru ridicarea avizului;
2. Certificatul de Urbanism > 2 exemplare (copie)
3. Titlul de proprietate asupra imobilului (teren / constructii)
4. CUI – in cazul persoanelor juridice sau copie a cartii de identitate / pasaportului proprietarului – in cazul persoanelor fizice
5. Proiect faza DTAC (arhitectura si instalatii) verificate de catre verificatori autorizati MLPTL:

ARHITECTURA (verificata de catre verificator cu atestat MLPTL pentru cerinta esentiala “securitate la incendiu”)
Parti scrise > 2 exemplare (originale):
– Scenariul la Foc
– Referatul verificatorului de proiect (PSI si arhitectura), copia legitimatiei verificatorului
Parti desenate
– plan de incadrare in zona pe suport cadastral scara 1: 2000 cu marcaj de culoare indicand pozitia terenului
– plan de amplasament scara 1: 500 pe suport cadastral cu amprenta cladirii, dimensiuni generale si regim de inaltime
– plan de situatie scara 1: 500 (1: 200, 1: 100, dupa caz), care sa cuprinda proiectia cladirii propuse / existente, regim de inaltime, distantele fata de limitele proprietatii, dar si fata de cladirile invecinate, destinatia cladirilor invecinate, cotarea cailor de acces si de circulatie in incinta (lungime, latime), nota PSI pe fiecare plansa.

INSTALATII
>>> memoriu DTAC cu masurile de securitate la incendiu, referat verificator cerinta “instalatii”, copia legitimatiei verificatorului, parti desenate faza DTAC (2 exemplare originale)

6. Opisul cu documentele depuse > 2 exemplare (se ia de la sediul de avizare)

Nu ne este clar daca se mai mentine cerinta de numerotare a fiecarei file, cu creionul in coltul din dreapta jos, incepand cu cifra 1.
Nu se percepe nici o taxa pentru eliberarea avizului.
CEREREA o puteti descarca de aici: http://isubif.ro/local/avizare-autorizare-securitate-la-incendiu/

ALTE SERVICII OFERITE DE BIROUL NOSTRU:

# Analiza sistemica

You May Also Like

2 thoughts on “Avizare PSI-cerinta C.U.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *