Analiza Sistemica – rezolvare stare de conflict

[aps-social id=”1″]

articol scris la data: 2016.01.30

Consultanta in proiectarea de arhitectura / Birou de proiectare arhitect Amer AlJabbari & arhitect Livia Geambasu

SITUATIE: stare de conflict > blocaj in derularea proiectelor
FAZA   : conciliere pe cale amiabila

GHID CLIENT
Partea care reclama are nevoie de asistenta tehnica, analiza documentelor existente si intocmirea unui raport > elaborator Atelier AAJ / arhitecti

CADRU LEGISLATIV
Incheiere Contract de Consultanta/Servicii intre elaborator si client, cu acordul explicit al acestuia din urma de punere la dispozitie si liber acces la toate documentele existente, acord necesar intocmirii rapoartelor rezultate in urma analizei.

DOCUMENTE
Pachet necesar studiului, care sa contina copii ale documentelor care certifica statutul din punctele de vedere al regimurilor:

REGIMUL JURIDIC
Contractele incheiate intre toate partile implicate (proiectanti-client-terta persoana fizica sau juridica)
Dovada titlului de proprietate asupra imobilului (teren/constructii)

REGIMUL ECONOMIC
Documente cadastrale
Studiile zonei de amplasament (daca s-au intocmit de catre specialisti)
Alte documente care evidentiaza caracteristici specifice ale amplasamentului

REGIMUL TEHNIC
Tema de proiectare (in lipsa, necesita reconstituirea acesteia).
Parti scrise si desenate ale tuturor proiectelor de specialitate asa cum se afla in faza de conflict.
Caiete de sarcini daca faza a atins aceasta etapa de lucru.
Avize, acorduri, autorizatii, alte studii de specialitate deja efectuate, cerute sau nu prin Certificatul de Urbanism.
Puncte de vedere autoritati competente emise.
Scenarii de proximitate utilitati, daca este cazul.
Studii de risc (mediu, electrocentrale, utilitati, situri arheologice, etc) pentru amplasamente in zone protejate.
Referate specialisti verificatori / experti / auditori.
Copii ale documentelor cu care s-au achitat diverse servicii, la cerere, dupa caz.

PRECIZARI
Corespondenta intre parti se va transmite prin posta electronica, curier sau scrisoare recomandata. Clarificarile telefonice vor fi consemnate pe scurt si confirmate de catre destinatar prin e-mail, sau alta forma mentionata anterior.

FEEDBACK ELABORATOR > Analiza sistemica a disfunctiilor in derularea proiectului > evaluarea, estimarea consecintelor, cuantificarea datelor, stabilirea entitatilor responsabile si gradul lor de raspundere, bariere (tehnice, ale lucrului in echipa,  socio-umane, etc), prezentarea centralizata a stadiului lucrarii, grila de probabilitate finalizare proiect, concluzii cu emiterea de solutii tinta de iesire din criza si termene realiste cu scopul redresarii.

REFERINTE LUCRARI FINALIZATE:
– 2018 / Complex Comercial Giurgiu > consultanta privind blocaj in etapa de autorizare / Cu clauza contractuala de confidentialitate
– 2017 / Analiza de stare – societate cu parteneriat turcesc in conflict faza incipienta cu CNADR / Cu clauza contractuala de confidentialitate
– 2014 / Hala de productie si corp administrativ – Bucuresti sector 3 / Cu clauza contractuala de confidentialitate

VEZI SI ALTE SERVICII OFERITE DE BIROUL NOSTRU:

[insert page=’avizare-isu-psi-certificat-de-urbanism’ display=’title|link’]

[insert page=’avizare-isu-psi-certificat-de-urbanism’ display=’post-thumbnail’]

You May Also Like

2 thoughts on “Analiza Sistemica – rezolvare stare de conflict

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *