Avizare IGSU / ISU / PSI conform Certificat de Urbanism

[aps-social id=”1″]
Informaţii generale complete pentru cum sa depuneti online, găsiţi pe site-ul oficial IGSU – ISU adica: INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV (CLICK AICI) Trebuie insa ca sa aveti semnatura electronica autorizata ca sa puteti semna.


PROGRAMARE ONLINE pentru depunere documentatie, clicK >>> AICI:

Ultimele reglementari legislative / 2016 si normele metodologice de aplicare privind avizarea şi autorizarea securităţii la incendiu şi protecţie la foc: ORDIN nr. 129 din 25 august 2016

LISTA cu DOCUMENTELELE NECESARE AVIZĂRII IGSU / ISU / PSI

Lista de mai jos ar fi utilă celor care au obţinut deja Certificatul de Urbanism prin care li s-a solicitat de către primărie acest aviz. În cazul în care sunteţi în faza de prospectare si nu sunteţi siguri că aveţi nevoie de aviz de la pompieri, atunci, pentru Bucuresti-Ilfov solicitaţi PUNCT DE VEDERE doar prin email aici: contact@isubif.ro si vi se va răspunde în cca. 14 zile (depinde de complexitatea lucrării).

  • În 2019 încă se mentinea cerinta să depuneti doua dosare (bibliorafturi ori cutii / după caz) gemene, adică perfect identice (dublu exemplar), chit că vi se intoarce tot vouă un biblioraft din care ISU parafează doar proiectul si scenariul la foc. Ar trebui depuse în două exemplare doar documentele pe care le parafează ISU cu stampila triunghiulară. Nu mai sunt informată acum in 2021 dacă încă se mai menţine o cerintă plictisitoare si anume: să numerotaţi de mană în colţul din dreapta jos fiecare foaie din biblioraft.
  • Arhitectul nu mai depune memoriu ! Scenariul la foc va fi completat si de către proiectantul instalaţiilor si apoi va fi parafat acest scenariu de către toţi verificatorii: verificatorul la foc acreditat cu litera “C” (sa apara litera pe stampila si în legitimaţie) si verificatorii de instalaţii; legitimaţiile acestora trebuie să fie in termen de valabilitate (verificaţi sa nu aveţi un scan, o copie prea veche a legitimaţiilor celor cu care lucraţi poate de multă vreme).
  • Atenţie, la îndosariere, trebuiesc puse în biblioraft nu la gramadă ci în dosare de plastic sau carton fiecare specialitate în parte, arhitectura si instalaţiile separat precedate de restul documentelor din listă, le scriu mai jos aproximativ în ordinea îndosarierii.

1. Cerere tip semnata în original > CEREREA o puteţi descarca de AICI (CLICK !):
– pentru persoane juridice: cererea va fi semnata de persoana autorizata care reprezintă firma (administrator, director, împuternicit) si stampilată
– persoana care depune dosarul trebuie sa aiba imputernicire din partea firmei pentru depunerea sau ridicarea documentaţiei
– avizul se primeste de regulă prin postă, după ce aţi fost înstiinţat în prealabil prin e-mail; dacă doriţi să ridicaţi personal, trebuie să aveţi împuternicire din partea firmei pentru ridicarea avizului;
2. Certificatul de Urbanism + anexele – copii
3. Titlul de proprietate asupra imobilului (teren / construcţii) – copii
4. CUI – în cazul persoanelor juridice sau copie a cartii de identitate / pasaportului proprietarului – în cazul persoanelor fizice – copii
5. Opisul cu documentele depuse > se ia de la sediul de avizare, dar se si poate alcătui tabelar de voi, dacă acesta cuprinde: nr de ordine, descriere document, cod plansă, scara, format foaie.
Nu se percepe nici o taxă pentru eliberarea avizului si eliberarea avizului dureaza minim 30 de zile. Am înregistrat totusi cazuri când s-a dat răspunsul mai repede, mai ales cand este vorba de negaţii, aceasta însemnand că este ceva de bine, că nu se supune proiectul avizării IGSU, caz în care cei de la primarie au marcat acest aviz ca să fie ei acoperiţi sau pentru că nu au fost siguri că este necesar de obţinut.

PROIECTE:

5. Proiect faza DTAC (arhitectura si instalaţii) verificate de catre verificatori autorizaţi MLPTL (original referat verificator si copie legitimatie verificator), semnate si stampilate original olograf, nu copii, nu cu stampila cu semnatura imprimată:

1. – ARHITECTURA (verificata de catre verificator cu atestat MLPTL pentru cerinta esentiala “securitate la incendiu” litera “C”)
Parti scrise > 2 exemplare (originale):
– Scenariul la Foc
– Referatul verificatorului de proiect (PSI si arhitectura) în original , copia legitimatiei verificatorului

Parti desenate > 2 exemplare (originale).

Releveul construcţiilor existente asupra cărora se intervine cu modificari (a se ignora in cazul constructiilor noi, evident, nefiind cazul)
Planşele se vor redacta la o scară convenabilă – 1:100 sau 1:50 – care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:
– planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;
– principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;
– toate faţadele.

Fiecare plansă va contine undeva, pe langa desen, NOTA PSI: categoria de pericol de incendiu, clasa, gradul de rezistenţa la foc:
– plan de încadrare în zona pe suport cadastral scara 1: 2000 cu marcaj de culoare indicand poziţia terenului si cotele lui generale, regim de înălţime, distanţe faţă de vecini
– plan de amplasament scara 1: 500 pe suport cadastral cu amprenta clădirii, dimensiuni generale, regim de înăltime, distanţele faţă de vecini, pe cladirea obiectiv, dar si pe clădirile vecine va fi scris gradul de rezistenţă la foc, indicate (dupa caz)
– plan de situaţie scara 1: 500 (1: 200, 1: 100, dupa caz), care să cuprindă proiecţia clădirii propuse / existente, regim de înălţime si funcţiune, distanţele faţă de limitele proprietaţii, dar si faţă de cladirile învecinate, destinaţia clădirilor învecinate, cotarea căilor de acces si de circulatie în incintă (lungime, laţime), nota PSI pe fiecare plansă, indicaţi hidranţii stradali, dacă există (instalatorul va inspecta, în cazul în care nu sunt marcaţi în planurile topometrice de la client), rezervoarele de apă pentru alimentarea hidranţilor acolo unde sunt amplasate, gospodăria de apă, postul Trafo, tabloul electric -TE camera DST (detecţie), puneţi săgeţi pe gard si scrieţi ce este :), dacă aveţi demisol deschis cu parcare scrieţi si pe plan ca este deschis, generator dacă este cazul (indicaţi-i locul)
– toate planurile construcţiei noi (inclusiv sarpanta si invelitoarea), propusă a se construi de la zero, ori dacă este vorba de o construcţie asupra căreia aţi intervenit conform Legii 10
– două secţiuni caracteristice
– 4 faţade
– la proiectele complexe se redactează schema cu fluxurile de evacuare în caz de incendiu
Idem pentru anexele construcţiei principale, după caz.
Pe planuri si secţiuni se vor marca toate măsurile la foc luate: rezistenţa la foc a zidurilor dintre compartimentele la foc, rezistenţa la foc a zidurilor căilor de evacuare, a plafoanelor, lăţimile golurilor si culoarelor de evacuare, înălţimile si marcarea ecranelor la foc, daca aţi prevăzut sau nu rulouri antifoc la ferestre (in cazul in care distanta faţă de vecini nu este normată), pe faţade se va scrie unde va fi cazul care sunt ferestrele rezistente la foc, etc., sau o notă generală ca să nu incărcati planul cu atatea marcaje / dupa caz
2. – INSTALATII
>>> parte scrisa, sub formă de text inserat in Scenariul la Foc cu măsurile de securitate la incendiu prevăzute (hidranţi, detectie, sprinklere, etc), referat verificator cerinta “instalaţii”, copia legitimaţiei verificatorului, părti desenate faza DTAC (2 exemplare originale)

ALTE INFORMATII: In cazul in care vreţi să contestati ceva, sau să reclamaţi termene foarte întarziate, mergeţi la sediu si citiţi o listă unde vă puteti înscrie în audienţă (in Bucuresti > miercurea era in 2020) sau si numai pentru consultanţă vă puteţi înscrie într-o audienţă, depinde de problemă.

VEZI SI ALTE SERVICII OFERITE DE BIROUL NOSTRU:

[insert page=’analiza-sistemica-rezolvare-stare-de-conflict-arhitectura’ display=’title|link’]

[insert page=’analiza-sistemica-rezolvare-stare-de-conflict-arhitectura’ display=’post-thumbnail’]

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *