Avizare IGSU / ISU / PSI conform Certificat de Urbanism


Informatii generale complete mai gasiti si pe site-ul IGSU, adica:

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV (CLICK AICI)

Ultimele reglementari legislative / 2016 si normele metodologice de aplicare privind avizarea şi autorizarea securitatii la incendiu şi protecţie la foc: ORDIN nr. 129 din 25 august 2016

LISTA cu DOCUMENTELELE NECESARE AVIZARII IGSU / ISU / PSI

  • Inca se incapataneaza sa depuneti doua dosare (bibliorafturi ori cutii, dupa caz) gemene, adica perfect identice, chit ca vi se intoarce tot voua un biblioraft din care ei parafeaza doar proiectul si scenariul la foc. Ar trebui depuse in doua exemplare doar documentele pe care le parafeaza ei cu stampila triunghiulara. Nu mai stiu daca inca mai mentin ei alta chestie plictisitoare si anume: sa numerotati de mana in coltul din dreapta jos fiecare foaie din biblioraft.
  • Arhitectul nu mai depune memoriu ! Scenariul la foc va fi completat si de catre proiectantul instalatiilor si apoi va fi parafat acest scenariu de catre toti verificatorii: verificatorul la foc acreditat cu litera “C” (sa apara litera pe stampila si in legitimatie) si verificatorii de instalatii; legitimatiile acestora trebuie sa fie in termen de valabilitate (verificati sa nu aveti un scan, o copie prea veche a legitimatiilor celor cu care lucrati poate de multa vreme).
  • Atentie, la indosariere, trebuiesc puse in biblioraft nu la gramada ci in dosare de plastic sau carton fiecare specialitate in parte, arhitectura si instalatiile separat precedate de restul documentelor din lista, le scriu mai jos cam in ordinea indosarierii.

1. Cerere tip semnata in original > CEREREA o puteti descarca de AICI (CLICK !):
– pentru persoane juridice: cererea va fi semnata de persoana autorizata care reprezinta firma (administrator, director, imputernicit) si stampilata
– persoana care depune dosarul trebuie sa aiba imputernicire din partea firmei pentru depunerea documentatiei
– avizul se primeste de regula prin posta, dupa ce ati fost instiintat in prealabil prin e-mail; daca doriti sa ridicati personal, trebuie sa aveti imputernicire din partea firmei pentru ridicarea avizului;
2. Certificatul de Urbanism – copii
3. Titlul de proprietate asupra imobilului (teren / constructii) – copii
4. CUI – in cazul persoanelor juridice sau copie a cartii de identitate / pasaportului proprietarului – in cazul persoanelor fizice – copii
5. Opisul cu documentele depuse > se ia de la sediul de avizare, dar se si poate alcatui tabelar de voi, daca cuprinde: nr de ordine, descriere document, cod plansa, scara, format foaie.
Nu se percepe nici o taxa pentru eliberarea avizului si eliberarea avizului dureaza minim 30 de zile. Am inregistrat totusi cazuri cand s-a dat raspunsul mai repede, mai ales cand este vorba de negatii, aceasta insemnand ca e ceva de bine, ca nu se supune proiectul avizarii IGSU, caz in care cei de la primarie au marcat acest aviz ca sa fie ei acoperiti.

PROIECTE:

5. Proiect faza DTAC (arhitectura si instalatii) verificate de catre verificatori autorizati MLPTL, semnate si stampilate original, nu copii:

1. – ARHITECTURA (verificata de catre verificator cu atestat MLPTL pentru cerinta esentiala “securitate la incendiu” litera “C”)
Parti scrise > 2 exemplare (originale):
– Scenariul la Foc
– Referatul verificatorului de proiect (PSI si arhitectura) in original , copia legitimatiei verificatorului
Parti desenate > 2 exemplare (originale). Fiecare plansa va contine undeva, pe langa desen, NOTA PSI: categoria de pericol de incendiu, clasa, gradul de rezistenta la foc:
– plan de incadrare in zona pe suport cadastral scara 1: 2000 cu marcaj de culoare indicand pozitia terenului si cotele lui generale, regim de inaltime, distante fata de vecini
– plan de amplasament scara 1: 500 pe suport cadastral cu amprenta cladirii, dimensiuni generale, regim de inaltime, distantele fata de vecini, pe cladirea obiectiv, dar si pe cladirile vecine va fi scris gradul de rezistenta la foc
– plan de situatie scara 1: 500 (1: 200, 1: 100, dupa caz), care sa cuprinda proiectia cladirii propuse / existente, regim de inaltime, distantele fata de limitele proprietatii, dar si fata de cladirile invecinate, destinatia cladirilor invecinate, cotarea cailor de acces si de circulatie in incinta (lungime, latime), nota PSI pe fiecare plansa.
– relevee in cazul constructiilor deja existente asupra carora se efectueaza interventii
– toate planurile constructiei noi (inclusiv sarpanta si invelitoarea), propusa a se construi de la zero, ori daca este vorba de o constructie asupra careia ati intervenit conform Legii 10
– doua sectiuni caracteristice
– 4 fatade
– la proiectele complexe se redacteaza schema cu fluxurile de evacuare in caz de incendiu
Idem pentru anexe, dupa caz.
Pe planuri si sectiuni se vor marca toate masurile la foc luate: rezistenta la foc a zidurilor dintre compartimentele la foc, rezistenta la foc a zidurilor cailor de evacuare, a plafoanelor, latimile golurilor si culoarelor de evacuare, inaltimile si marcarea ecranelor la foc, daca aveti sau nu rulouri antifoc la ferestre (in cazul in care distanta fata de vecini nu este normata), pe fatade se va scrie unde va fi cazul care sunt ferestrele rezistente la foc, etc.
2. – INSTALATII
>>> memoriu DTAC cu masurile de securitate la incendiu, referat verificator cerinta “instalatii”, copia legitimatiei verificatorului, parti desenate faza DTAC (2 exemplare originale)
VEZI SI ALTE SERVICII OFERITE DE BIROUL NOSTRU:

Analiza sistemica - Mediere conflicte faza amiabila

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *