ABREVIERI / TERMINOLOGIE AUTORIZATII PROIECTE

ABREVIERI / TERMINOLOGIE – PROIECTARE ARHITECTURA

• CU = Certificat de Urbanism
• AC = Autorizația de Construire
• ALA = adapost de aparare civila
• APM = Agentia pentru protectia mediului
• CF = Extras de Carte Funciara
• CTA = cota teren amenajat
• CTN = cota teren natural
• CU = Certificat de Urbanism
• CUT = Coeficient de utilizare a terenului
• DE = Detalii de executie
• DTAC = faza de proiectare Detalii tehnice pentru Autorizarea Construirii
• DTOE = proiect organizare santie
• DST = densitatea sarcinii termice, masura gradului de combustie a materialelor / produselor aflate intr-un spatiu
• ECS = camera care adaposteste centrala de detectie cu masuri PSI, dupa caz
• ISU / IGSU = Inspectoratul pentru Situații de Urgenta = pompierii
• LMI = Lista Monumentelor Istorice din România
• M.O. = Monitorul Oficial
• NC = numar cadastral
• NMN = cota de nivel in raport cu Marea Neagra (topometrie)
• NZEB / nZEB = Clădiri cu consum de Energie aproape Zero, standard de proiectare instalatii/ arhitectura
• OS = organizare santier
• PMB – Primaria Mun Bucuresti
• POT = Procent de ocupare a terenului
• PSI = protectia la foc
• PTh = Proiect tehnic pentru executie
• PUG = Plan Urbanistic General al localitatii
• PUZ = Plan Urbanistic Zonal care reglementeaza o zona din localitate; in Bucuresti exista si PUZ-uri ale sectoarelor;
• RLU = Regulament Local de Urbanism care este partea scrisă care însoțește PUG sau PUZ și descrie condițiile de construire, după caz
• Sc=Ac = suprafata/aria construita a cladirii (amprenta la sol)
• Sc=Ad = ADC = suprafata/aria desfasurata a cladirii (suma tuturor placilor constructiei).
• Su = suprafata/aria utila

BIROU DE ARHITECTURA – AJ / BUCURESTI
edrissrl@gmail.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *