Intrare în legalitate construcție edificată fară autorizație de construire

2023

ARTICOLUL ESTE STRICT INFORMATIV. IN ANUL 2024 NU INCHEIEM CONTRACTE AVAND ACEST OBIECT.

TERMENI UTILIZAȚI ÎN TEXT:

 • CU = Certificat de Urbanism
 • AC = Autorizația de Construire
 • PUG = Plan Urbanistic General al localitatii
 • PUZ = Plan Urbanistic Zonal care reglementeaza o zona din localitate; in Bucuresti exista si PUZ-uri ale sectoarelor;
 • RLU = Regulament Local de Urbanism care este partea scrisă care însoțește PUG sau PUZ și descrie condițiile de construire, după caz
 • POT = Procent de ocupare a terenului
 • CUT = Coeficient de utilizare a terenului
 • ISU = Inspectoratul pentru Situații de Urgenta = pompierii
 • M.O. = Monitorul Oficial

Primul pas pe care trebuie să îl faceți este să solicitați unui arhitect să vă evalueze dacă se încadrează în RLU construcția, astfel:

 • – dacă zona permite funcțiunile propuse
 • – dacă se respectă Parametrii Urbanistici POT și CUT
 • – distanțele până la limitele de proprietate
 • – procentul de spații verzi, problema accesului auto in incinta si a indeplinirii cerintei privind numarul necesar de locuri de parcare, etc.

Dacă nu le îndepliniți, va trebui să reglați fizic acestea, ajungandu-se la desființări parțiale ale construcției + alte măsuri costisitoare, dar nu întârziați să depuneți pentru legalizarea a ceea ce ați început să construiți. La depunere, documentația va fi ajustată de arhitect și restul specialiștilor implicați, ca să se încadreze clădirea în parametrii urbanistici.

Ceea ce probabil ați auzit de la cunoscuți este o falsă portiță dată de L7/2020 ( începând cu data de 11 ianuarie 2020, vezi în M.O. nr. 8 din 8 ianuarie 2020 publicarea) de modificare a L/50/1991 [construire și intabulare cu autorizare … Art. 37, paragraful (6)] și pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, anume că:

 • dacă au trecut mai mult de 3 ani de la construire, se prescrie fapta construirii fară autorizație (explic mai jos în paragraful “ÎN REALITATE” de ce consider că este o falsă portiță, cel puțin în București și alte orașe mari)
 • pasul următor ar fi să cereți de la primărie un Certificat de Edificare a unei construcții ridicate fară autorizație, construcție dovedită a fi mai veche de 3 ani, care pana sa apara aceasta modificare era considerata lucrare nefinalizata
 • veți vedea că sintagma “intrare în legalitate” tot mai rar o puteți folosi în vreo cerere către primărie, mai nou se acceptă cereri de eliberare CU pt. autorizarea lucrărilor executate deoarece insusi titlul mai demult salvator al Art. 59 din Ordinul 839/2009 descris mai jos, a schimbat mesajul dinIntrarea în legalitate” în „Lucrări de construcții executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia” 
 1. Primăria vă va cere:
 2. expertiza privind rezistența casei
 3. expertiza la foc (pompieri, ISU), după caz / localitate
 4. aviz de la mediu
 5. în mod excepțional unele primarii cer în mod rușinos și expertiza de urbanism, pentru că ar trebui să se limiteze doar să verifice ei Regulamentul de Urbanism local;
 • problema în acest caz ar fi că erau doar 4 experți în urbanism în toată țara și toți au renunțat la licență;

 • exista însă o lista la RUR (= Registrul Urbaniștilor din România) cu niste urbaniști care realizează expertize pentru judecători

  Cel mai probabil nu vi se va cere această expertiză, totuși. În cazul în care primăria refuză ca să vă elibereze Certificatul de Atestare, puteți să dați în judecată institutia, și de la caz la caz, se rezolvă în favoarea petentului.

 • Puteti să vă folosiți de această portiță numai in cazul in care indepliniti următoarele: imobilul trebuie expertizat tehnic ca la carte iar expertul trebuie să demonstreze că este mai veche de 3 ani construcția, inclusiv anexele casei trecute în cartea funciară dacă au fundații, sau uneori si la anume utilitati pot sa fie racordate, căpătând astfel un caracter semi-permanent (bucătarii de vară, magazii, mai puțin serele …)
 • puteti sa dovediti că este mai veche de 3 ani, dacă dețineți facturi de la construire, fotografii vechi care trebuiesc expertizate că nu sunt falsificate (exista softuri pentru a realiza aceasta verificare) și martori care să semneze declarații la notariat
 • în plus, L 50 precizează că este necesară expertiza inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie. Adesea nu vă încadrați în POT (Procent ocupare teren) și CUT (Coeficient Utilizare Teren) care se scriu în orice CU ca un extras din Regulamentul Local de Urbanism. Este de verificat dacă macar vă încadrați în permisivul Cod Civil cu distanțele până la limitele de proprietate. S-ar putea să vă indice să întocmiți PUD pentru aprobarea supraetajării, daca va aflati in situatia ca vreti sa supraetajati cu discutabile distanțe până la limita de proprietate poate, dar trebuie să vă asigurați în privat, la primărie, că aveți șanse reale. Nici macar vecinii care in urma cu ceva ani au reusit, nu mai sunt un reper, deoarece de la un an la altul se modifica si legislatia, dar si oamenii care judeca amiabil intr-o prima faza, ori in instanta, din nefericire. Legile actuale lasa loc la interpretari diferite.

CUM OBTIN O ADEVERINTA DE ATESTARE A EDIFICARII UNEI CONSTRUCTII EXECUTATE FARA AUTORIZATIE?

 

 • 1. Depuneti o cerere de mana la primarie (unitatea administrativa de care apartine obiectivul construit) prin care veti solicita o: ADEVERINTA DE ATESTARE A EDIFICARII / EXTINDERII CONSTRUCTIEI CF. ART 37, ALIN (6), LG50/1991 – REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, PENTRU LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
 • 2. In cazul in care constructia este edificata de multi ani si nu este inscrisa in Cartea Funciara, veti solicita nr cadastral si in vederea intabularii. Veti contacta un specialist in intocmire de lucrari cadastrale, care, dupa caz, va aprecia catre ce fel de varianta de aducere in legalitate va indreptati. In cazul lucrarilor de importanta redusa, cum ar fi mici modificari in compartimentarea unui apartament, se solutioneaza prin aceasta adeverinta descrisa mai sus. In cazul celor mai complexe, recomand ca initial sa se evalueaza situatia apeland la consultanta unui arhitect sau a unui specialist in lucrari cadastrale pentru a stabili o varianta (strategie as zice) de abordare a realizarii documentatiei. Conteaza in procent mare ceea ce veti scrie in cererea adresata primariei si in memoriul explicativ, pentru a evita situatii complicate, cand de fapt pot fi simple.

 

Notă: Decizie de admitere: RIL nr. 13/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 440 din 3 iunie 2019: Lipsa autorizației de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum și lipsa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor constituie impedimente pentru recunoașterea pe cale judiciară, în cadrul acțiunii în constatare, a dreptului de proprietate asupra unei construcții realizate de către proprietarul terenului, cu materiale proprii.

FORMA INITIALA A ART. 37, alin. (6), inainte de a fi fost modificat: “Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unui certificat de atestare a edificării construcției, eliberate de autoritatea administrației publice locale competentă, care să confirme situația juridică actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale.

FORMA MODIFICATA a Art. 37, alin. (6): Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției. În cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale. În situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției.”

NOU !!! >>> (la 11-01-2020, Alineatul (6) din Articolul 37 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul II din LEGEA nr. 7 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 08 ianuarie 2020 )

ÎN REALITATE:

 • în provincie se dau astfel de certificate multe și cu ușurință în unele zone, dar nu știu dacă și în localitatea dvs. este o practică uzuală
 • opus, în zona Cluj (de exemplu) s-a stopat această facilitare, primaria nu mai primeste astfel de cereri deoarece au prea multe procese deschise pe rol de către petenți
 • neexistand Norme Metodologice de aplicare a acestei legi noi nr 7/2020, rămâne la pura apreciere a Arhitectului Șef sau Șeful local al departamentului de urbanism. Intrebați prin vecini dacă i s-a eliberat cuiva acel Certificat de Atestare cu care puteți să intabulați fără a mai trece printr-un proces de autorizare, ca la final să puteți să înscrieți construcția, supraetajată sau nu, în Cartea Funciară
 • cel mai rău ce se poate întâmpla este să vă formuleze o sesizare unii dintre vecini înainte de 3 ani de la construire
 • tot rău ar fi să se dispună din partea ISC sau primărie măsura maximă, aceea de desființare construcție adăugată, alta decât cea înscrisă în Cartea Funciară, dar sunt rare aceste cazuri;
 • ISU sperie prin atributiunile legale pe care le are, dar în realitate rar se iau masuri de demolare construcții realizate fară autorizație, la dispozitiile lor; De regula, Disciplina in constructii – I.S.C. dă ordine de desființare;

Singurul act care mai regleaza azi este ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

art. 59: intrarea în legalitate
(3) în situatia în care constructia realizată fără autorizatie de construire întruneşte conditiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administratiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizatii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinta esentială de calitate “rezistentă mecanică şi stabilitate” privind starea structurii de rezistentă în stadiul fizic

Informativ mai copiez si paragrafele 1 si 2: – (1) organul de control care a sanctionat contraventional pentru fapta de a se executa lucrări de constructii fără autorizatie sau cu încălcarea dispozitiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din lege, pe lângă oprirea executării lucrărilor, are obligatia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizatiei, sau de desfiintare a lucrărilor executate fără autorizatie, într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal.
(2) în vederea realizării prevederilor alin. (1), potrivit legii, autoritatea administratiei publice competentă să emită autorizatia de construire/desfiintare are obligatia de a analiza modul în care constructia corespunde reglementărilor din documentatiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament,
urmând să dispună, după caz, mentinerea sau desfiintarea constructiilor realizate fără autorizatie sau cu încălcarea prevederilor acesteia.

Se complică însă totul dacă veți lăsa să curgă termenul din procesul verbal de constatare întocmit de Disciplina în Construcții prin care vi s-a aplicat amenda și tot nu ați depus documentația pentru obținerea autorizației. Autoritățile vor solicita desființarea. În caz de refuz urmează sesizarea parchetului și demararea unui proces la tribunal. Finalitatea va fi măsura extremă: desființarea forțată.

CONEXE:ALTE EXTRASE DIN CATEVA LEGI, PRIVIND INTRAREA IN LEGALITATE

Potrivit art. 561 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, nu pot fi inițiate și aprobate documentații de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire.

După care in 2011 intervine precizarea:

Alin. (7) al art. 56 din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 10 iulie 2001, introdus de pct. 34 al art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 190 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013.35. După articolul 56 se introduc două noi articole, articolele 56^1 și 56^2, cu următorul cuprins:

Articolul 56^1

Nu pot fi inițiate și aprobate documentații de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire.

Art. 56^2. Abrogat. […]

SE MAI POT PRELUNGI CERTIFICATELE DE URBANISM SI AUTORIZATIILE DE CONSTRUIRE IN TEMEIUL LEGILOR EMISE IN PERIOADELE DE ALERTA SI STARE DE URGENTA ?

UPDATE 2022</em)

1. În situația în care a expirat valabilitatea termenului de execuție din AC, se va solicita ​emitere AC pentru continuarea lucrărilor.

2. Frecvent am mai întâlnit cazul în care CU a expirat în starea de urgentă, caz în care poate fi încă valabil certificatul deoarece actele administrative care au expirat în starea de urgență a pandemiei de Coronavirus se prelungesc automat pe întreaga durată a stării de urgență și încă 3 luni de la încetare. UPDATE 2022: Perioada de urgenta sau alerta pandemica s-a incheiat in 09.03.2022. Conform Legii 55/2020 care permitea prelungirea automata a valabilitatii Certificatelor de Urbanism, avizelor si acordurilor si-au pierdut definitiv valabilitatea in data de 06.06.2022 (adica dupa 90 de zile de la data incheierii perioadei pandemice. Orice prelungire de a Certificatelor de Urbanism si si Autorizatii de construire s-a putut realiza numai pana la data de 16.05.2022

Contribuiti la centralizarea de noi informatii / republicari de legi care nu au fost mentionate in articol[arh Livia Geambasu: 0723 052 032]

You May Also Like

16 thoughts on “Intrare în legalitate construcție edificată fară autorizație de construire

 1. ICCJ s-a pronuntat in 2020 si a hotarat ca după 3 ani de la finalizarea fizică a clădirii nu se mai poate aplica o amendă pentru construire fără autorizație.
  La inceputul articolului se mentioneaza ca “dacă au trecut mai mult de 3 ani de la construire, se prescrie fapta construirii fară autorizație și scăpați doar cu amendă”, aceasta fraza este fara sens, daca fapta s-a prescris nu mai exista un temei pentru aplicarea unei sanctiuni contraventionale.
  Daca a fost aplicata sanctiune contraventionala nu se mai poate intra in legalitate prin obtinerea acelui certificat de atestare a edificari constructiei.

  1. @ Cry > Absolut corectă observația, AM EDITAT. S-a intamplat o scăpare în formulare datorată faptului că acest articol l-am extras dintr-un răspuns amplu trimis prin email unui domn și nu am tăiat cât și ce trebuia din text, ocazie cu care constat că așa bâlbâit – greșit i-am răspuns și domniei sale. Fusesem întrebată ce se poate întâmpla cel mai rău dacă demarează o supraetajare înainte de a fi emisă Autorizația de Construire și răspunsul ar fi fost: amendă și intrarea în legalitate (autorizarea lucrarilor executate). Asta în cazul în care alte persoane ar depune sesizări autorităților locale înainte de a trece acești 3 ani. Am fuzionat confuz informațiile, sper că verbal să fi fost mai coerentă în discuțiile cu domnia sa :)

   Totul se întâmplă pe fugă, urma să mai ajustez articolul, abia ieri l-am urcat aici în blog cu speranța că voi mai primi informații de la utilizatori legate de alte cazuri. Interesul meu profesional este să îmi creez o bază de date, să fie de ajutor munca mea celor interesați și pe această cale, online.

   Este o mirare cum de l-ați găsit atât de repede articolul, pentru că Google nu avea cum să îl indexeze într-o zi, poate că v-ați abonat la news-feed RSS mai demult. Mulțumesc frumos pentru atenționare.

 2. Foarte utile informatiile…si comentariile, mai ales ca sunt civilizate si constructive>
  multumesc

  1. @ Mihai > Ma bucura sa aud ca sunt cat de cat de ajutor informatiile. Este onest sa dau inapoi internetului cate ceva din expertiza proprie.

 3. Buna seara .Va rog frumos daca imi puteti da un raspuns la problema mea….Am construit o casuta pe un teren extravilan lipit de intravilan,unde exista locuinte(am construit fara autorizatie de constructie la sfatul arhitectului ….)Acum pentru intrarea in legalitate s-a intocmit un dosar cu 1000 de avize ,timp de un an de zile adunate ,plus amenda .Insa cei de la mediu au dat negativ pe aviz.S-a facut contestatie insa tot negativ pe motiv ca este trecuta anexa agricola fiind teren extravilan.Arhitectul se da lovit si nu mai continua cu dosarul .Mi-a adus toate devizele originale acasa,dupa ce totulm-a costat aproximativ 16000 ron…
  Nu mai stiu unde sa ma adresez :(Va rog daca puteti sa ma sfatuiti ce pot face in continuare ,deoarece am nevoie de autorizatie pentru utilitati .Multumesc frumos

  1. @ Luminita C.
   Nu avem timp de studiat acte, dar un raspuns profesional, corect si la obiect, numai in acele conditii as fi transmis. Acum doar fac scenarii.
   1.
   Arhitectul a considerat ca sunteti acoperita de paragraful de lege urmator: ” Conform L nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**), 4. Anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole Constructiile situate in zone izolate in extravilan si indepartate de localitatea de resedinta a lucratorilor agricoli, menite sa adaposteasca masini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum si spatii pentru cazare temporara pe timpul campaniilor agricola.”
   2.
   Impacati-va cu arhitectul si studiati impreuna urmatoarea varianta: chiar daca nu aveti acum un buget pentru investitii, sfatuiti-va cu cineva si din primarie, cum ar fi sa depuneti o documentatie pentru construire, o casuta mica precum o garsoniera pe pamant, caz in care automat terenul trece in intravilan si la pachet anexa agricola devine anexa noii case.
   Asta inseamna sa uitati de calea intrarii in legalitate, arhitectul v-ar face noua documentatie la pret redus, cumva sa impartiti paguba de pana acum si sa o luati de la capat cu un nou certificat de urbanism de construire + etc. Chiar daca nu aveti bani de investit in construire, aveti ragaz doi ani, timpul in care este valabila autorizatia, ca sa strangeti o suma mica doar de fundatie si o placa cum ar veni placa de baza a nivelului “noii case”. Cand se va apropia termenul de expirare autorizatie, declarati inceperea lucrarilor. Este suficient sa turnati fundatia si placa (in ideea ca o puteti folosi o perioada ca terasa, de ce nu ?) si care nu costa foarte mult. Astfel, automat autorizatia se prelungeste pe durata lucrarilor, odata ce declarati la primarie si ISC inceperea construirii, este legal.

   Aceasta este doar o prima idee, poate nu cea mai simpla. Nu o sa mai am timp ca sa ma mai gandesc la alte variante, pentru ca trebuie sa scotocesc prin legi. Sfatuiti-va cu primaria si arhitectul daca este fezabil. Mult succes!

 4. Multumesc mult sper sa se rezolve cumva.Toate cele bune.Dosarul cu avize pentru autorizatie se depune in original sau copii?Multumesc inca odata

  1. @ Luminita C.
   Copii avizele, original proiectele la toate 3 specialitatile (arhitectura, rezistenta structurii, instalatii, precum si actul de proprietate sa fie copie notariala, document autentificat (nu copie tip xerox)

 5. Bun gasit! Daca cineva construieste o fereastra fara autorizatie cu vedere spre proprietatea vecina, sub limita de 2 metri, sa inteleg ca dupa 3 ani intra in legalitate ?

  1. @ ovidiu
   Nu se va intampla implicit, trebuie sa obtineti Certificatul de atestare de la primarie (schimbare de tema in timpul executiei poate fi un motiv), dar vi se va cere acordul vecinului in cazul in care nu este fereastra la parter si sub cota cea mai inalta a gardului opac. Sunt doua tipuri de ferestre: de lumina, care pot fi cu geamuri sablate (blurate) si doar se rabat acei 13-15 cm pentru aerisire si ferestre de vedere, cele care se deschid normal si au geamuri transparente.

 6. Eu am depus la Primārie in dosar fācut de architect si Expert in constructi pt obtinerea unui Certificat de edificare in urma cāreia am primit o sanctiune chiar daca termenul a fost prescris Casa este construita in anul 2017 in urmā cu 5 ani Cum sā procedez?

  1. Bună seara!Vā rog daca ați putea sã mā lāmuriți dacā eu am o șurā cu mai multe ferestre care a fost edificatā prin 1940 și vecinul meu realizeazā o construcție fārā autorizație amplasând mai multe ferestre la 60 cm de zidul proprietāții mele și invocând ,,,și tu ai geamuri la șurā”în cazul unui proces poate primi câștig de cauzā? Mentionez eu așa am cumpārat șura

 7. Buna ziua .Am construit o casa in anul 2017 iar la recomandarea unei cunostinte am mers la primarie si am fost trecut acolo in registrul agricol sau ceva de genul, mentionez ca inainte sa ma apuc de constructia acestei case am mers prima data la primaria din localitatea de unde apartin si am intrebat daca pot construi pe acel teren deoarece stiam ca este situat in extravilan iar cei din cadrul primariei respectiv primarita mi-a spus sa construiesc fara nici un fel de probleme deoarece ulterior voi intra in legalitate. Din anul 2018 platesc impozit pe acea locuinta si taxele aferente pentru autoturism ,gunoi menajer, abia anut trecut a intrat terenul in intrvilanul comunei , ce ma sfatuiti sa fac si ce pasi trebuie sa urmez pentru va intra in legalitate deoarece nu pot racorda casa la reteaua electrica si ce de gaz
  As dori sa iau legatura cu un avocat ceva sau cine ma poate lamuri in cazul meu. V a multumesc

 8. Bună ziua!Dețin o casa in mediul rural,construita în anii 50, moștenită de mine în anul 2006 de la bunica mea.Am carte funciara făcută atunci,intabulata pe numele meu.In cartea funciara este descrisă ca fiind “din pământ bătut,acoperita tigla”,iar în rolul de la Primarie este la fel,fiind și impozitata astfel. Eu am consolidat casa(stâlpi de beton,centuri,subzidire) și am mai construit o camera,am schimbat acoperisul (tigla metalica),astfel incat în prezent are si cu cca 20mp mai mult decat în cartea funciara. Întrebarea mea este cum as putea sa actualizez datele cu fapticul din teren,deoarece as vrea sa pot face o asigurare la adevărata valoare actuala.Momentan nu o pot asigura decât la un PAD de 10 euro. Mulțumesc!

 9. Daca s-a contruit o terasa pe un teren care nu ii apartine,a fost sanctionat si i s-a dat termen de intrare in legalitate pentru constructia terasei dar nu s-a au specificat nimic de faptul in sine ca nu ii apartine terenul,ce pot face in continuare,MULTUMESC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *