Proiectare hale din metal sau beton

STRUCTURA BETON vs. METALICA – CONDITII PROIECTARE SI CONSTRUIRE HALE

TERMINOLOGIA si ABREVIERILE utilizate  in text sunt scrise la finalul articolului.

Investitorii care au experienta desfasurarii de activitati in hale (de regula inchiriate), si se afla la primul lor obiectiv construit, este recomandat sa isi inceapa planul afacerii consultand specialisti din toate domeniile care au legatura cu intregul proces al edificarii, incepand cu alegerea terenului si pana la faza de exploatare.

galeria-comercialavoluntari-proiectare-birou-arhitectura-AJ

PORTALURI – STRUCTURA METALICA

  • Alegerea terenului

vanzatorul este obligat sa prezinte un Certificat de Urbanism informativ. Cumparatorul poate sa solicite o consultanta simpla pentru interpretarea conditiilor care tin de regimurile: economic, juridic, tehnic si sa formuleze recomandari. Din experienta proprie va intui pachetul de avize acorduri si studii care vor fi solicitate. Acestea variaza dupa functiunea declarata si conditiile de amplasament. Cel mai adesea, pretul consultantei se va scadea in cazul in care investitorul va incheia un contract cu proiectantul consultant.

Capcanele pe care vi le poate ascunde un teren sunt descrise in articolul “CUMPARARE TEREN/ Criterii / Sfaturi: > CLICK AICI

hala-depozitare-birouri-architectaj-ro-atelier-amer-aljabbari

Tipul activitatii: / CATEGORII FUNCTIUNI HALE
de productie, depozitare, activitati comerciale, mixte (corp administrativ + hala), garaje, constructii modulare din containere (permanente sau provizorii) etc
Activitatile industriale si adesea cele publice comerciale de capacitate medie si mare sunt delimitate in PUG-urile UAT-urilor

ZONE
Zonificarile localitatilor sunt clasificate in RLU (Regulamentul Local de Urbanism) care constituie partea scrisa a PUG-urilor (Planurile Urbanistice Generale) ale unitatilor administrativ-teritoriale de importanta mare si medie.
A – ZONA SI SUBZONE DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE
A1 – Zona de activităţi agro-industriale.
A2- Zona activităţilor productive şi de servicii:
A2a – Subzona unităţilor predominant industriale;
A2b – Subzona unităţilor industriale şi de servicii:
A2b1 – Activităţi productive, de depozitare comercială şi alte servicii legate de acesul pe căi rutiere;
A2b2 – Activităţi productive, de depozitare comercială şi de transporturi legate de accesul pe cale ferată;
A2c – Activităţi terţiare pentru zona industrială;
A3 – Subzona unităţilor mici şi mijlocii productive şi de servicii;
A4 – Unităţi industriale mici şi mijlocii productive şi de servicii dispersate;
A5 – Parcuri de activităţi (tehnologice).

UTILIZARI
Pentru toate platformele industriale va fi necesară elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale si utilizări compatibile cu categoriile descrise. Pentru activitatile de mare anvergura este necesar studiu de trafic, cerut de regula prin Certificatul de Urbanism.
La amplasarea cladirii / cladirilor in incinta se va tine cont cu strictete de Normativul P118/1991 (inclusiv volumele 1 si 2 – parti modificate si republicate in 2018). In stadiu de proiect se afla studii de modificare la aceasta data: ianuarie 2023
A1 – Activităţi productive agro-industriale mari sau intreprinderi au nevoie de suprafete mari pentru: teren, parcari, gospodarii de apa, unul sau mai multe accese pentru autovehicule, corelat cu numarul locurilor de parcare. Activitatile care pot elibera emisii poluante necesita o analiza de caz separata.
A2 – Activităţi pentru mica productie si servicii
Pe terenurile restranse, trebuie tinut cont de conditiile impuse de Agentia pentru mediu: spatiu minim plantat, zona delimitata pentru gestionarea deseurilor, retelele de gestionare a apelor meteorice si aprovizionarea cu apa, etc. Pentru spatii verzi, se poate admite un procent optimist de 20% x Aria terenului (10% pe sol si 10% pe placa), depinde de zona administrativa a tarii.
incinta trebuie acordata locului de intoarcere autovehicule.

Buget redus Proiectare si construire de hale metalice sau din beton

Constructiile subterane (gospodaria de apa, bazin retentie ape pluviale, bazin cu rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor) pot fi prefabricate, sau turnate monolit dupa un proiect. Aceste constructii, pot fi amplaate sub spatiile verzi ingropate cu mai mult de 40 cm + straturile de protectie termica si hidroizolanta, sau cu placa plafon carosabila (materiale si strat de uzura care sa suporte trafic auto).
A3- – Activităţi pentru depozitare
In plus fata de cele mentionate la A1, A2, este admisa si o depozitare la exterior pe platforme betonate, protejate sau nu in soproane.
Locurile de parcare se calculeaza 1 loc la 100 mp de arie construita. Exista particularitati descrise in normativele P 132-93 si H66-1996 pentru Bucuresti.

Trape de fum Proiectare si construire de hale metalice sau din beton
TRAPE FUM ACTIONARE AUTOMATA
Hidranti interiori Proiectare si construire de hale metalice sau din beton
SISTEME DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI

A4- – Activităţi comerciale: magazine, galerii comerciale, supermarket, constructii de mare amploare (Mall)
In plus fata de cele mentionate la A1, A2, este admisa si o depozitare la exterior pe platforme betonate, protejate sau nu in soproane.
A5- – Parcuri de activitati tehnologice
Activităţi productive din domenii de vârf, servicii conexe, cercetare – dezvoltare, formare profesională, transporturi, depozitare, expoziţii, facilităţi pentru angajaţi şi clienţi.
A5- – Birouri, locuinte, constructii provizorii din containere
Construirea din module de container are avantajul unui timp de executie redus, dar nu intra in categoria constructiilor permanente cu durata de viata de minim 50 de ani, cum este cazul construirii din beton si caramida.
Diferenta dintre constructiile provizorii si cele permanente consta in a avea sau nu substructura din beton, racord la utilitati si amplasamentul (dupa zonificare).

Constructiile provizorii sunt admise pe domeniul public pentru vanzare de carte si plante. In incinte private, constructiile provizorii, de obicei, sunt garajele, constructiile anexate locuintelor (dependinte), adaposturi sau sedii administrative de pe langa ferme agricole etc. In mari incinte, cum ar fi cele comerciale sau pentru productie / depozitare de obicei se autorizeaza, iar caracterul poate fi doar sezonier. De asemenea, pe timpul desfasurarii unui santier se inchiriaza containere pentru birouri, vestiare sau mica depozitare.
In ultimii ani a devenit atragatoare ideea de locuire in module deja amenajate (compartimentate si echipate cu instalatii) tip container. Solutia poate fi buna pentru o locuire pe termen limitat, importanta cea mai mare o are alcatuirea structurala si straturile de inchidere verticale si acoperirea.
Containerele se pot fixa supraetajat. Estetica este una mai degraba simpla. Se pot imbunatati considerabil fatadele, dealtfel plate, prin placari cu materiale care sa imite lemnul sau piatra, placi compozit, placi din beton aparent, sau chiar materiale naturale.
Suprafetele mari vitate salveaza fatadele, dar in cazul in care performanta izolanta a tamplariei nu este ridicata, eficienta energetica duce in timp la pierderi financiare pe care proprietarul va trebui sa si le asume.

Garajele publice
Sunt mai rar intalnite pe langa locuintele colective noi. Acolo unde se mai pastreaza, sunt condominii edificate in urma cu peste 15 ani. Se pot construi garaje in incinte de parcare publica sau privata
Pentru masurile de protectie la foc, se va consulta legislatia: P118/1991 + partile 1 + 2 actualizate. Dupa caz, se vor prevedea hidranti interiori si exteriori, trape de fum, sisteme automate de stingere (sprinklere, etc).
Salubrizare:
Deseurile se vor depozita pe platforme betonate, imprejmuite, in containere, de regula cu capace etanse. Materialele reciclabile in cantitati mari se vor adaposti in incaperi izolate sau inglobate in constructia de baza asigurandu-se masurile de protectie la incendiu, conform legislatiei.

Avantajul construirii de hale din structura metalica este timpul redus de montaj. Elementele care alcatuiesc structura, de obicei se uzineaza in spatii de productie. Metalul poate fi recuperabil la modificari majore de alcatuire.
Dezavantajul il constituie solutiile de compartimentare care necesita manopera calificata si etansarile pot fi costisitoare. Alt dezavantaj il constituie produsele care protejeaza metalul la coroziune sau foc.

Structurile din beton pentru hale sunt recomandate atunci cand DST-ul care inseamna densitatea sarcinii termice are valori mari si indica depozitare de materiale usor inflamabile.
Dezavantajul este constituit de o mai redusa flexibilitate la compartimentare si dimensiuni ale elementelor structurale care pot deveni mari, atunci cand se doresc stalpi mai putini (deschideri interax mari).
Plafoanele din beton permit ancorari de sisteme de rulare echipamente de productie, cu conditionari, spre deosebire de varianta: structura metalica.

Avantajul consta intr-o durabilitate incomparabil mai mare, masuri de protectie la foc mai reduse si montaj mai simplu la interior.
Proiectarea golurilor trecerilor prin fundatii sau prin placa – plafon (strapungeri adesea necesare la climatizare) trebuiesc prevazute in faza de proiectare obligatoriu deoarece necesita bordaje si consideram a fi o inabilitate sa se recurga la executie de goluri prin perforare cu utilaje tip carote, deoarece slabeste armarea.

TERMINOLOGIE / ABREVIERI utilizate in text:
• CU = Certificat de Urbanism
• AC = Autorizația de Construire
• ALA = adapost de aparare civila
• APM = Agentia pentru protectia mediului
• CF = Extras de Carte Funciara
• CTA = cota teren amenajat
• CTN = cota teren natural
• CU = Certificat de Urbanism
• CUT = Coeficient de utilizare a terenului
• DE = Detalii de executie
• DTAC = faza de proiectare Detalii tehnice pentru Autorizarea Construirii
• DTOE = proiect organizare santie
• DST = densitatea sarcinii termice, masura gradului de combustie a materialelor / produselor aflate intr-un spatiu
• ECS = camera care adaposteste centrala de detectie cu masuri PSI, dupa caz
• ISU / IGSU = Inspectoratul pentru Situații de Urgenta = pompierii
• LMI = Lista Monumentelor Istorice din România
• M.O. = Monitorul Oficial
• NC = numar cadastral
• NMN = cota de nivel in raport cu Marea Neagra (topometrie)
• NZEB / nZEB = Clădiri cu consum de Energie aproape Zero, standard de proiectare instalatii/ arhitectura
• OS = organizare santier
• PMB – Primaria Mun Bucuresti
• POT = Procent de ocupare a terenului
• PSI = protectia la foc
• PTh = Proiect tehnic pentru executie
• PUG = Plan Urbanistic General al localitatii
• PUZ = Plan Urbanistic Zonal care reglementeaza o zona din localitate; in Bucuresti exista si PUZ-uri ale sectoarelor;
• RLU = Regulament Local de Urbanism care este partea scrisă care însoțește PUG sau PUZ și descrie condițiile de construire, după caz
• Sc=Ac = suprafata/aria construita a cladirii (amprenta la sol)
• Sc=Ad = ADC = suprafata/aria desfasurata a cladirii (suma tuturor placilor constructiei).
• Su = suprafata/aria utila

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *