ACRONIME / TERMINOLOGIE AUTORIZATII PROIECTE

ACRONIME / TERMINOLOGIE – PROIECTARE ARHITECTURA
AC = Autorizația de Construire
AC = Aria construita
Ad = ADC = suprafata/aria desfasurata a cladirii (suma tuturor placilor constructiei)
ACM = Apa calda menajera
AF = Autorizare de functionare
AFER = Organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor in domeniul feroviar si de transport cu metroul
ALA = Adapost de aparare civila
ANRE = Agentia Nationala de Reglementare in domeniul Energiei
APM = Agentia pentru protectia mediului
ATR = Aviz tehnic de racordare la reteaua de gaze naturale edilitara
BIM = Building information modeling
CC = Control al calitatii
CE = Cost energie
CED = Centrala electrica de distributie
CF = Extras de Carte Funciara
CO2e = Dioxid de carbon sau echivalent
COV = Compuși Organici Volatili
CTA = Cota teren amenajat
CTN = Cota teren natural
CS = Asistenta tehnica din partea proiectantilor
CU = Certificat de Urbanism
CUT = Coeficient de utilizare a terenului
DE = Detalii de executie
DEEI = Decizia etapei de evaluare initiala (APM)
DRI = Durata de recuperare a investiției
DRR Documentul de Referinţă al Reţelei CFR
DNSH = Do No Significant Harm – a nu prejudicia în mod semnificativ
DTAC = Faza de proiectare Detalii tehnice pentru Autorizarea Construirii
DTAD = Faza de proiectare Detalii tehnice pentru Autorizarea Desfiintarii (Demolarii)
DTOE = Proiect organizare santie
DST = Densitatea sarcinii termice, masura gradului de combustie a materialelor / produselor aflate intr-un spatiu
ECS = Camera care adaposteste centrala de detectie cu masuri PSI, dupa caz
EL = Electrice
GES = Gaze cu efect de seră
HVAC = Termice, termotehnologice, ventilatie (proiectare instalatii)
HACCP= Hazard Analysis and Critical Control Point sau Analiza riscurilor și Punctele Critice de Control
IDM (feroviar)= Impiegat de miscare
JASPERS = Joint assistance to support projects in European regions
ISC = Inspectoratul de Stat în Construcții
ISCIR = Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
ISU / IGSU = Inspectoratul pentru Situații de Urgenta = pompierii
LMI = Lista Monumentelor Istorice din România
M.O.= Monitorul Oficial
NC = Numar cadastral
nZEB / NZEB = nearly Zero Energy Building
nZEB / NZEB = Clădiri cu consum de Energie aproape Zero, standard de proiectare instalatii/ arhitectura
OS = Organizare santier
OTF = Organizatia de Transport Feroviar
PAC = Proiect tehnic autorizarea construirii
PAC (ISO) = proiect asigurarea calitatii
PCCVI (ISO) = plan control al calitatii si verificarii interne
PDA = Dispozitiv de amorsare in sistemul unui paratrasnet
PEC = Performanța Energetică a Clădirii
PIF = punere in functiune
PMB – Primaria Mun Bucuresti
POT = Procent de ocupare a terenului
PSI = protectia la foc, masuri de securitate la incendiu
PTh = Proiect tehnic pentru executie
PUD = Proiect Urbanistic de Detaliu
PUG = Plan Urbanistic General al localitatii
PUZ = Plan Urbanistic Zonal care reglementeaza o zona din localitate; in Bucuresti exista si PUZ-uri ale sectoarelor;
PV = Panouri fotovoltaice
PV = proces verbal
RLU = Regulament Local de Urbanism care este partea scrisă care însoțește PUG sau PUZ și descrie condițiile de construire, după caz
RENAR = Asociaţia de acreditare din românia
RT = “Railtrack” = Calea de rulare
RTC = Running Time Control – Controlul mersului trenurilor
Sc = Ac = Suprafata/aria construita a cladirii (amprenta la sol)
RMN / NMN = cota de nivel in raport cu Marea Neagra (topometrie)
SNTFM = Societatea Nationala deTransport Feroviar de Marfa
SRE = Surse Regenerabile de Energie
SSV = Sistem de supraveghere video
Su = Suprafata/utila
TCV = Telefon cablu local (proiecte feroviare)
UIC = Uniunea Internationala a Cailor Ferate (cooperare)
VNA = Valoarea netă actualizată
VRC = Ventilatie cu recuperare de caldura

BIROU DE ARHITECTURA IN BUCURESTI
edrissrl@gmail.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *