STUDII DE FEZABILITATE, FONDURI UE / BUGET

Contact: 0723 052 032; edrissrl@gmail.com
LISTA CU ACRONIMELE este scrisa la sfarsitul articolului.

Inainte de a citi lista cu serviciile pe care le oferim, trebuie inteleasa procedura standard, etapele prin care se ajunge la finalizarea Obiectelor de Investitii [M.O. – PARTEA i, Nr.1213 bis/19.12.2022].
Procedura include trei variante de lucru:
1) Interventii asupra unor cladiri existente, sau
2) Constructii noi, sau
3) Mixte (1+2)

Putem sa indeplinim calitatea de PROIECTANT GENERAL sau sa ne limitam numai la specialitatea ARHITECTURA
SERVICII
A.) Serviciile oferite conform cerintelor programelor si cadrului impus de Legi si Anexele acestora:
• Asistenta pentru identificarea necesitatii / oportunitatii demararii acestui demers, la cererea investitorului. Costul consultantei se va scadea din valoarea contractului de proiectare, in cazul in care se va incheia cu firma noastra.
• Intocmirea Temei proiectului, impreuna cu investitorul.
• D.A.L.I., in cazul interventiilor asupra unor constructii existente (varianta 1 de ai sus) / (varianta 3) si S.F. pentru varianta (2).
• Suntem flexibili la formarea echipei de specialisti, in sensul ca putem sa conlucram cu usurinta cu echipe recomandate de investitor.
• Intocmirea D.T.A.C. / D.T.A.D. + D.T.O.E., dupa caz, si documentatii complete pentru orice fel de aviz care se va cere prin Certificatul de Urbanism pentru Autorizarea Construirii.
• Intocmirea P.Th. + D.E.
• Asistenta pentru a identifica o varianta buna pentru executia lucrarii (daca va fi cazul).
• Asistenta in timpul fazei operationale (daca va fi cazul).
Pentru investitorii care se afla la primul lor demers de obtinere a unei finantari pentru dezvoltare prin investitii sustinute din fonduri publice nerambursabile sau prin coparticipare, va informam ce ar trebui sa cuprinda lista cu servicii oferite de firmele de consultanta, sub rezerva ca totul este negociabil, pentru partile implicate (A si B):
B.) Lista cu oportunitatile de finantare in conformitate fie cu bugetele locale sau de stat, alocate pentru programe aflate in desfasurare, fie finantari provenite din fonduri UE, diverse programe nationale sau alte surse legal constituite.
• Întocmirea cererii de finanțare
• Întocmirea planului de afaceri
• întocmirea proiecțiilor financiare
• Întocmirea bugetului proiectului impreuna cu proiectantii
• 2) Asistenta la implementarea proiectului, dupa castigarea finantarii
• Dosarele de achiziții impreuna cu beneficiarul sau alte terte persoane desemnate de investitor / beneficiar
• Studiul de piață
• Dosarele de cerere de plată/rambursare
• Note justificative
• Răspuns la clarificările solicitate de finanțator
• Suport la semnarea contractului de finanțare (daca e cazul)
• Suport cu furnizorii (daca e cazul)
• Suport la vizita finanțatorului pentru certificarea cheltuielilor (daca e cazul)
• Suport la vizitele de monitorizare (daca e cazul)
• Raportarea intermediara/finala (dupa finalizarea achizitiilor)
ACRONIME:
AC = Autorizația de Construire
CU = Certificat de Urbanism
DE = Detalii de executie
DTAC = faza de proiectare Detalii tehnice pentru Autorizarea Construirii
DTAD = faza de proiectare Detalii tehnice pentru Autorizarea Desfiintarii (Demolarii)
DTOE = proiect organizare santie
M.O. = Monitorul Oficial
NC = numar cadastral
RMN / NMN = cota de nivel in raport cu Marea Neagra (topometrie)
PTh = Proiect tehnic pentru executie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *